ခရီးစဉ်သစ်အား Elite Express မှ

၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ (၁၄) ရက်နေ့တွင် စတင်ပြေးဆွဲပေးတော့မည်

 

*****ခရီးစဉ်စတင်ပြေးဆွဲမည့်နေ့*****

နေပြည်တော် မှ => ၁၄.၁၂.၂၀၂၁

        နောင်ချို မှ => ၁၅.၁၂.၂၀၂၁

နေပြည်တော်: ၀၉-၉၇၇၈၃၈၇၇၁/၇၇၄/၇၇၅

မန္တလေး : ၀၉-၉၇၇၈၃၈၁၆၄/၂၂၇/၂၂၈

ပြင်ဦးလွင်: ၀၉-၉၇၇၈၃၈၁၈၀/၁၈၁

နောင်ချို : ၀၉-၉၇၇၈၃၈၀၃၀/၀၃၁

Sales Hotline:09977838150/09977838001/09977838002/09977838003