ယနေ့ခရီးစဉ်များ

From To Class Time လက်မှတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) ရနိုင်သောခုံများ Remark
Yangon (ရန်ကုန်) TatKone (တပ်ကုန်း) Business Class 07:00 PM 24000 16
Yangon (ရန်ကုန်) Mandalay (မန္တလေး) Executive Class 07:00 PM 23000 19
Yangon (ရန်ကုန်) Naypyitaw(BawGa) (နေပြည်တော်_ဘောဂ) Business Class 07:00 PM 24000 16
Yangon (ရန်ကုန်) Naypyitaw(BawGa) (နေပြည်တော်_ဘောဂ) Economy Class 07:00 PM 18000 0 Full
Mandalay (မန္တလေး) Yangon (ရန်ကုန်) Executive Class 07:30 PM 23000 10