ယနေ့ခရီးစဉ်များ

From To Class Time လက်မှတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) ရနိုင်သောခုံများ Remark
Yangon (ရန်ကုန်) Naypyitaw(BawGa) (နေပြည်တော်_ဘောဂ) Economy Class 07:30 PM 8000 0 Full
Yangon (ရန်ကုန်) Naypyitaw(BawGa) (နေပြည်တော်_ဘောဂ) Economy Class 08:00 PM 8000 38