ယနေ့ခရီးစဉ်များ

From To Class Time လက်မှတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) ရနိုင်သောခုံများ Remark
Yangon (ရန်ကုန်) Monywa (မုံရွာ) Executive Class 07:30 AM 24000 23
Taunggyi (တောင်ကြီး) Yangon (ရန်ကုန်) Business Class 07:30 AM 27000 5
Yangon (ရန်ကုန်) Naypyitaw(BawGa) (နေပြည်တော်_ဘောဂ) Business Class 08:00 AM 20000 7
Monywa (မုံရွာ) Yangon (ရန်ကုန်) Executive Class 08:00 AM 24000 28
Yangon (ရန်ကုန်) Mandalay (မန္တလေး) Economy Class 08:00 AM 20500 9
Mandalay (မန္တလေး) Yangon (ရန်ကုန်) Business Class 08:00 AM 30000 0 Full
Taunggyi (တောင်ကြီး) Yangon (ရန်ကုန်) Economy Class 08:00 AM 21000 0 Full
Yangon (ရန်ကုန်) Pyinoolwin (ပြင်ဦးလွင်) Business Class 08:30 AM 32000 26
Pyinoolwin (ပြင်ဦးလွင်) Yangon (ရန်ကုန်) Business Class 08:30 AM 32000 26
Yangon (ရန်ကုန်) Taunggyi (တောင်ကြီး) Business Class 08:30 AM 27000 16
Taunggyi (တောင်ကြီး) Yangon (ရန်ကုန်) Business Class 08:30 AM 27000 0 Full
Yangon (ရန်ကုန်) Mandalay (မန္တလေး) Business Class 08:30 AM 30000 10
Yangon (ရန်ကုန်) Pyinoolwin (ပြင်ဦးလွင်) Business Class 08:30 AM 32000 17
Yangon (ရန်ကုန်) Mandalay (မန္တလေး) Business Class 08:30 AM 30000 17
Yangon (ရန်ကုန်) Naypyitaw(BawGa) (နေပြည်တော်_ဘောဂ) Business Class 09:00 AM 20000 3
Naypyitaw(BawGa) (နေပြည်တော်_ဘောဂ) Yangon (ရန်ကုန်) Business Class 09:00 AM 20000 1
Yangon (ရန်ကုန်) Taunggyi (တောင်ကြီး) Business Class 09:00 AM 27000 0 Full
TatKone (တပ်ကုန်း) Yangon (ရန်ကုန်) Executive Class 09:00 AM 22000 20
Yangon (ရန်ကုန်) Taunggyi (တောင်ကြီး) Economy Class 09:00 AM 21000 8
Mandalay (မန္တလေး) Yangon (ရန်ကုန်) Business Class 09:00 AM 30000 10