ယနေ့ခရီးစဉ်များ

From To Class Time လက်မှတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) ရနိုင်သောခုံများ Remark
Meiktila (မိတ္ထီလာ) Yangon (ရန်ကုန်) Executive Class 10:30 AM 22000 20
Naypyitaw(BawGa) (နေပြည်တော်_ဘောဂ) Yangon (ရန်ကုန်) Business Class 11:00 AM 24000 11
Naypyitaw(BawGa) (နေပြည်တော်_ဘောဂ) Yangon (ရန်ကုန်) Business Class 12:00 PM 24000 0 Full
Yangon (ရန်ကုန်) Naypyitaw(BawGa) (နေပြည်တော်_ဘောဂ) Executive Class 12:00 PM 22000 10
Yangon (ရန်ကုန်) Naypyitaw(BawGa) (နေပြည်တော်_ဘောဂ) Business Class 01:00 PM 24000 9
Taunggyi(Hopone) (တောင်ကြီး(ဟိုပုန်း)) Yangon (ရန်ကုန်) Economy Class 02:00 PM 24500 27
Naung Cho (နောင်ချို) Yangon (ရန်ကုန်) Executive Class 03:00 PM 30000 18
Taunggyi (တောင်ကြီး) Yangon (ရန်ကုန်) Business Class 03:00 PM 33000 7
Pyinoolwin (ပြင်ဦးလွင်) Yangon (ရန်ကုန်) Business Class 04:00 PM 32000 5
Yangon (ရန်ကုန်) Naung Cho (နောင်ချို) Executive Class 04:00 PM 30000 14
Yangon (ရန်ကုန်) Pyinoolwin (ပြင်ဦးလွင်) Executive Class 04:00 PM 28000 14
Yangon (ရန်ကုန်) Taunggyi (တောင်ကြီး) Business Class 04:00 PM 33000 3
Yangon (ရန်ကုန်) Nyaung Shwe (ညောင်ရွှေ) Business Class 04:00 PM 33000 3
Yangon (ရန်ကုန်) Taunggyi (တောင်ကြီး) Business Class 04:30 PM 33000 4
Taunggyi (တောင်ကြီး) Yangon (ရန်ကုန်) Business Class 04:30 PM 33000 7
Nyaung Shwe (ညောင်ရွှေ) Yangon (ရန်ကုန်) Business Class 04:30 PM 33000 7
Pyinoolwin (ပြင်ဦးလွင်) Yangon (ရန်ကုန်) Executive Class 05:00 PM 28000 18
Yangon (ရန်ကုန်) Taunggyi(Hopone) (တောင်ကြီး(ဟိုပုန်း)) Economy Class 05:00 PM 24500 35
Yangon (ရန်ကုန်) Taunggyi (တောင်ကြီး) Economy Class 05:00 PM 24500 35
Taunggyi (တောင်ကြီး) Yangon (ရန်ကုန်) Economy Class 05:00 PM 24500 27