ယနေ့ခရီးစဉ်များ

From To Class Time လက်မှတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) ရနိုင်သောခုံများ Remark
Taunggyi(Hopone) (တောင်ကြီး(ဟိုပုန်း)) Yangon (ရန်ကုန်) Economy Class 02:00 PM 24500 7
Naung Cho (နောင်ချို) Yangon (ရန်ကုန်) Executive Class 03:00 PM 30000 14
Yangon (ရန်ကုန်) Taunggyi (တောင်ကြီး) Business Class 04:00 PM 33000 8
Taunggyi (တောင်ကြီး) Yangon (ရန်ကုန်) Business Class 04:00 PM 33000 4
Yangon (ရန်ကုန်) Naung Cho (နောင်ချို) Executive Class 04:00 PM 30000 12
Pyinoolwin (ပြင်ဦးလွင်) Yangon (ရန်ကုန်) Business Class 04:00 PM 32000 18
Yangon (ရန်ကုန်) Nyaung Shwe (ညောင်ရွှေ) Business Class 04:00 PM 33000 8
Yangon (ရန်ကုန်) Pyinoolwin (ပြင်ဦးလွင်) Executive Class 04:00 PM 28000 12
Yangon (ရန်ကုန်) Taunggyi (တောင်ကြီး) Business Class 04:30 PM 33000 10
Taunggyi (တောင်ကြီး) Yangon (ရန်ကုန်) Business Class 04:30 PM 33000 6
Yangon (ရန်ကုန်) Taunggyi(Hopone) (တောင်ကြီး(ဟိုပုန်း)) Economy Class 05:00 PM 24500 25
Yangon (ရန်ကုန်) Pakhuokku (ပခုက္ကူ) Executive Class 05:00 PM 25000 26
Pakhuokku (ပခုက္ကူ) Yangon (ရန်ကုန်) Executive Class 05:00 PM 25000 19
Pyinoolwin (ပြင်ဦးလွင်) Yangon (ရန်ကုန်) Executive Class 05:00 PM 28000 32
Yangon (ရန်ကုန်) Bagan (ပုဂံ) Executive Class 05:00 PM 25000 26
Yangon (ရန်ကုန်) Kyaukpadaung (ကျောက်ပန်းတောင်း) Executive Class 05:00 PM 25000 26
Nyaung Shwe (ညောင်ရွှေ) Yangon (ရန်ကုန်) Business Class 05:00 PM 33000 4
Pyinoolwin (ပြင်ဦးလွင်) Yangon (ရန်ကုန်) Executive Class 05:00 PM 28000 14
Yangon (ရန်ကုန်) Taunggyi (တောင်ကြီး) Economy Class 05:00 PM 24500 25
Taunggyi (တောင်ကြီး) Yangon (ရန်ကုန်) Economy Class 05:00 PM 24500 7