ယနေ့ခရီးစဉ်များ

From To အမျိုးအစား Time လက်မှတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) ရနိုင်သောခုံများ Remark
Sin Phyu Kyun (ဆင်ဖြူကျွန်း) Yangon (ရန်ကုန်) Executive Class 05:30 AM 27000 6
Naypyitaw(BawGa) (နေပြည်တော်_ဘောဂ) Yangon (ရန်ကုန်) Business Class 06:00 AM 25000 2
TatKone (တပ်ကုန်း) Yangon (ရန်ကုန်) Economy Class 06:00 AM 20000 14
Naypyitaw(BawGa) (နေပြည်တော်_ဘောဂ) Pathein (ပုသိမ်) Economy Class 06:00 AM 30000 9
Naypyitaw(BawGa) (နေပြည်တော်_ဘောဂ) Yangon (ရန်ကုန်) Economy Class 06:00 AM 20000 9
Salin (စလင်း) Yangon (ရန်ကုန်) Executive Class 06:00 AM 27000 6
Taunggyi (တောင်ကြီး) Yangon (ရန်ကုန်) Business Class 06:30 AM 39000 9
Pwintphyu (ပွင့်ဖြူ) Yangon (ရန်ကုန်) Executive Class 06:30 AM 27000 6
Yangon (ရန်ကုန်) TatKone (တပ်ကုန်း) Business Class 07:00 AM 25000 3
TatKone (တပ်ကုန်း) Yangon (ရန်ကုန်) Business Class 07:00 AM 25000 0 Full
Pathein (ပုသိမ်) Naypyitaw(BawGa) (နေပြည်တော်_ဘောဂ) Economy Class 07:00 AM 30000 15
Magwe (မကွေး (တောင်တွင်းကြီး)) Yangon (ရန်ကုန်) Executive Class 07:00 AM 27000 0 Full
Yangon (ရန်ကုန်) Naypyitaw(BawGa) (နေပြည်တော်_ဘောဂ) Business Class 07:00 AM 25000 3
Naypyitaw(BawGa) (နေပြည်တော်_ဘောဂ) Yangon (ရန်ကုန်) Economy Class 07:00 AM 20000 14
Pathein (ပုသိမ်) Yangon (ရန်ကုန်) Economy Class 07:00 AM 10000 15
Yangon (ရန်ကုန်) Taunggyi (တောင်ကြီး) Business Class 07:30 AM 39000 12
Taunggyi (တောင်ကြီး) Yangon (ရန်ကုန်) Business Class 07:30 AM 39000 7
Pyinoolwin (ပြင်ဦးလွင်) Yangon (ရန်ကုန်) Business Class 07:30 AM 39000 1
Yangon (ရန်ကုန်) TatKone (တပ်ကုန်း) Business Class 08:00 AM 25000 0 Full
Yangon (ရန်ကုန်) Taunggyi (တောင်ကြီး) Business Class 08:00 AM 39000 0 Full