ယနေ့ခရီးစဉ်များ

From To Class Time လက်မှတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) ရနိုင်သောခုံများ Remark
Mandalay (မန္တလေး) Yangon (ရန်ကုန်) Economy Class 06:30 PM 18000 0 Full
Mandalay (မန္တလေး) Yangon (ရန်ကုန်) Executive Class 06:30 PM 20000 18
Mandalay (မန္တလေး) Yangon (ရန်ကုန်) Business Class 06:30 PM 25000 18
Mandalay (မန္တလေး) Yangon (ရန်ကုန်) Executive Class 06:30 PM 20000 3