ေၾကာ္ျငာခ်က္မ်ား

 • ေျကာ္ျငာခ်က္မ်ား

  မေကြးတိုင္းအတြက္ Elite Express ရဲ႕ ေနာက္ထပ္ သတင္းေကာင္း Elite Express ၏ ရန္ကုန္ - မေကြး ခရီးစဥ္အား လက္ရွိေျပးဆြဲေနေသာ အထူးကားမ်ား (Business Class)...

  Read More...

 • ကုန္ပစၥည္းမ်ား

    မိုးေတြသည္းလို႔ ပို႔စရာပစၥည္းေတြ ေနာက္က်မွာ စိတ္မပူနဲ႔ေနာ္… Elite Express မွ သင့္...

  Read More...

 • အသြားမ်ားေသာခရီးစဥ္မ်ား

    Yangon (ရန္ကုန္) -> Naypyitaw(BawGa) (ေနျပည္ေတာ္-ေဘာဂ) Yangon (ရန္ကုန္) -> TatKone (တပ္ကုုန္း) Yangon (ရန္ကုန္) ->...

  Read More...